Mae Llyfrgellydd yr Anarchiaeth ar-lein yn hongian allan!

Croeso i gornel GYRFINACHOL y Llyfrgellyd Anarchaidd! Os wyt ti yma, yna rwyt ti wedi llwyddo cymhwyso yn Llyfrgellydd Anarchaidd! Llongyfarchiadau!

Nawr, cer i edrych o gwmpas, i fwynhau’r gemau a gweld pan anturiaethau mae’r Llyfrgellwyr Anarchaidd eraill wedi bod arnyn nhw!

Lliwio

Lawrlwytho a lliwio y Llyfrgellydd Anarchaidd – fyddi di’n dewis yr un lliwiau â Tomasin Cuthbert Menesr? Fe allet ti anfon llun o dy ddyluniad terfynol atom ni yn defnyddio’r ffurflen isod.

 

 

 

Meddylia am dy fyd hudol dy un a chymeriad arbennig yr hoffet ti ei gyfarfod.

Gwna lun o’r prif gymeriad yn dy stori di. Meddyia tu hwnt i ffiniau arferol. Efallai nad ydy’r cymeriad yn edrych fel ti. Efallai nad ydy e’n ddynol hyd yn oed!

Pa antur sydd fwyaf poblogaidd?

 

Pa antur oedd dy hoff un di?

Wyt ti’n gallu dod o hyd i bob un gair?

 

[game-wordsearch id=”9379″ ]

Eisiau bathodyn?

Aeth yr antur a ti i leoedd annisgwyl?

Wnes di gyfarfod creaduriad nad oeddet wedi’u gweld o’r blaen?

Rydyn ni eisiau gwybod amdanynt!

Anfon lun, collage, ffotograff neu unrhy beth arall sy’n dangos dy antur arbennig. Fe gei di fathodyn gennym ni am dy ymderch, ac fe fydd pawb yn gwybod dy fod di’n Llyfrge llydd Anarchaidd.

Llenwa’r ffurflen hon gan atodi dy ffotograff neu ddarlun, ac fe wnawn ni anfon bathodyn drwy’r post i ti.

 

 

 

 

[contact-form-7 id=”9405″ title=”Anarchist’s upload form_copy”]

Rhestr Postio

Wyt ti eisiau bod yn un o’r bobl gyntaf i wybod am ein anturiaethau diweddaraf, ein teithiau o amgylch y wlad ac unrhyw gystadleuthau? Noda dy gyfeiriad ebost isod ac fe wnawn ni gadw mewn cysylltiad…

<!–

See you soon, Anarchist Librarian!

–>

Welwn ni ti’n fuan!

A chofia…

Newidia. Ddiwedd. Y. Stori!!!